Gezonde school

Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt om planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van de leerlingen.

De Overplaats is ook een Gezonde school!

Onze school is in het bezit van het themacertificaat:

'Welbevinden' en het themacertificaat 'Relaties en seksualiteit'.

Wij hebben de vier de pijlers van Gezonde School op orde en kunnen ons profileren als Gezonde School met een vignet voor het thema 'Welbevinden'. 

Kijk voor meer informatie om www.gezondeschool.nl