Sophia Scholen

De Overplaats maakt deel uit van stichting Sophia Scholen. Het schoolbestuur, dat is gevestigd in Voorhout, is het bevoegd gezag van achtentwintig basisscholen (Katholiek, Christelijk of interconfessioneel) in de Duin- en Bollenstreek.

Sophia Scholen faciliteert onze school en de andere 27 basisscholen om uitdagend en toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving. Het bestuur vindt het, net als wij, belangrijk dat leerlingen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich gewaardeerd weten.

Het schoolbestuur maakt deel uit van onze organisatiecultuur en vormt hiermee de basis voor alles wat wij doen. Meer informatie over onze stichting leest u op www.sophiascholen.nl.