Identiteit

De Overplaats is een rooms-katholieke basisschool. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij willen dat kinderen met elkaar omgaan. Deze identiteit komt naar voren in een aantal kernwaarden. Ze zijn te beschouwen als de belangrijkste (basis)waarden die ons handelen sturen. Het betreft de waarden: verbinding, vertrouwen, eigenaarschap, duurzaamheid en verwondering. Wij vieren de katholieke feesten en werken met de methode Trefwoord. Deze methode legt de link tussen bijbelverhalen en eigentijdse verhalen.