TSO

Tussenschoolse opvang

Sinds dit schooljaar wordt de TSO op De Overplaats intern georganiseerd met behulp van de teamleden, vrijwilligers en medewerkers van de Combibrug. De MR, het team en het bestuur heeft ingestemd met het plan. Dit is een tijdelijke oplossing en we zijn met elkaar op zoek naar een structurele oplossing voor de langere termijn. 

Hoe ziet de TSO eruit op De Overplaats 
De kinderen eten met de leerkracht in de klas en spelen hierna of hiervoor een half uur buiten. We werken in drie shifts, zodat er per schoolplein twee groepen buiten zijn (op elk plein). Er zijn 2 personen met de kinderen buiten. Omdat er maar twee groepen per plein buitenspelen is er veel speelruimte en kan elke groep, wanneer het regent, naar binnen met een medewerker.  

Kosten 
De kinderen kunnen elke dag overblijven, met uitzondering van de woensdagen. De kosten bedragen hiervoor € 110,- per schooljaar. Deze facturatie wordt geregeld via het ouderportaal: Social Schools. Als u wilt, kan uw kind ook elke dag thuis lunchen. Uw kind kan dan drie kwartier naar huis. (11.30-12.15 uur, 12.00-12.45 uur of 12.15-13.00 uur, afhankelijk per groep). De kinderen blijven vier keer per week over, of de kinderen eten vier keer per week thuis. Het is niet mogelijk om incidenteel over te blijven. 

Pauzetijden

11.30 - 12.15 uur groep 1-2A ,  groep 1-2B en groep 6

12.00 - 12.45 uur groep 1-2C, groep 3, groep 5B en groep 5B                                                                                                  

12.15 - 13.00 uur groep 4A, groep 4B, groep 7 en groep 8

Kinderen nemen zelf eten en drinken mee van thuis voor tijdens de overblijf. Graag wel naam en klas vermelden op de broodtrommel en beker. Handig zijn de tasjes waarin je een koelelement kan plaatsen zodat het drinken koel blijft. De spullen worden bij de jassen aan de kapstok gehangen.