Kernwaarden

De Overplaats is onderdeel van de Sophia Scholen. Binnen onze school zijn er dan ook duidelijke, gemeenschappelijke elementen te herkennen; kernwaarden waarmee wij bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van de leerlingen.

Verbinding

Leerlingen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen verbinden zich met elkaar en vinden elkaar in visie en ambities. Ook de verbinding met onze omgeving, de leefwereld van onze leerlingen die steeds verder wordt verkend en vergroot, zorgt voor een betekenisvolle relatie met de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Verbinding biedt een grote kans tot schaalvoordelen, samenwerking en leren van en met elkaar.

Vertrouwen

Wij hebben vertrouwen in de leerlingen en de ouders. Wij zorgen ervoor dat wij betrouwbaar zijn. Samen werken we aan de toekomst, vanuit de wetenschap dat ons onderwijs het beste uit de leerlingen haalt. Door vertrouwen en respect voelen leerlingen, ouders en medewerkers zich gekend en gewaardeerd.

Eigenaarschap

We streven ernaar dat de leerlingen (mede)eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling en kansen leren zien. Vergroting van eigenaarschap bevordert talentontwikkeling en authentiek gedrag van kinderen en medewerkers. Medewerkers worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot de best toegeruste professionals, die vanuit hun specialisme en deskundigheid onze leerlingen begeleiden. Initiatiefrijk gedrag van kinderen en medewerkers wordt daarom gestimuleerd.

Duurzaamheid

Het onderwijs werkt vanuit relaties en verbindingen. Wij stellen waardevolle en uitdagende doelen, die vragen om een planning op lange termijn. Keuzes en beslissingen met een duurzaam karakter leiden tot rust en structuur voor kinderen, ouders en medewerkers. 

Duurzaamheid heeft een toekomstgericht onderwijsinhoudelijke component. Duurzaam onderwijs gaat over samen leren en zoeken naar creatieve oplossingen.

Verwondering

Kinderen zijn de rijke bezitters van verwondering. Verwondering over alles wat leeft, wat ze zien en  ervaren. Het is een fundamentele waarde voor leren en de basis van de wetenschap. Ons onderwijs gaat uit van en sluit aan bij de verwondering van onze leerlingen. Bewust brengen wij de leerlingen in aanraking met de verscheidenheid van onze maatschappij en leren wij hen respectvol omgaan met verschillen tussen mensen. Hierbij leren wij de leerlingen zorg te dragen voor de omgeving.