Stel cookie voorkeur in

Tussenschoolse opvang (TSO)

De Overplaats heeft de opvang uitbesteed aan Trias Kinderopvang. De leerkrachten eten met de kinderen en spelen buiten onder toezicht van de Trias. Hier is voor gekozen zodat de leerkrachten een half uur pauze kunnen nemen.

Verantwoordelijkheid

De school blijft altijd eindverantwoordelijk tijdens de TSO. De school heeft (in nauw overleg met de medezeggenschapsraad) samen met Trias Kinderopvang een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Er zal minimaal 1 pedagogisch medewerker en 2 vrijwilligers vanuit Trias Kinderopvang aanwezig zijn bij de TSO op de twee pleinen waar gespeeld wordt. Trias is regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zelfs als u maar 1 keer per week kunt.

Kinderen nemen zelf eten en drinken mee van thuis voor tijdens de overblijf. De kinderen eten met hun eigen juf of meester in de klas. Graag wel naam en klas vermelden op de broodtrommel en beker. Handig zijn de tasjes waarin je een koelelement kan plaatsen zodat het drinken koel blijft. De spullen worden bij de jassen aan de kapstok gehangen. 

Kosten
De kosten van het overblijven bedragen € 103,- per kind per schooljaar. De kosten worden per factuur geïnd door Trias. Eenmalig overblijven is niet meer mogelijk.

Opvang onderbouw

De groepen 1/2 pauzeren van 11.45 uur tot 12.30 uur. De TSO haalt de kinderen op uit de groep en speelt buiten op het kleuterplein. Bij slecht weer spelen zij in de speelzaal. De groepen 3/4 pauzeren van 12.15 uur tot 13.00 uur. Zij mogen van 12.30 tot 13.00 uur op het kleuterplein spelen en bij slecht weer in de speelzaal.

Opvang bovenbouw

Groep 5/6 pauzeren gelijktijdig met groep 1/2. Zij spelen echter op het bovenbouwplein en bij slecht weer in de aula. Groep 7/8 pauzeren gelijktijdig met 3/4 en spelen op het bovenbouwplein. Bij slecht weer verblijven zij in de aula.
 

Contact

www.triaskinderopvangbv.nlwww.triaskinderopvangbv.nl Roos Bedijn, coördinator TSO
Email: tso@triaskinderopvangbv.nl 
Telefoon: 06 20999725
 

Beleidsplan TSO:
tso-overplaats-nov-2013.pdf

Hier kunt u uw kind opgeven voor de TSO.

U kunt uw kind ook inschrijven op de website van Trias: www.triaskinderopvangbv.nl

Ga dan naar 'TSO' en klik op het 'TSO inschrijfformulier de Overplaats'

Indien u al klant bent bij TRIAS kinderopvang kunt u de inschrijving regelen via de ouderlogin”.