Stel cookie voorkeur in

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 uur tot 14:30 uur

Woensdag: 8:30 uur tot 12:15 uur.

De kinderen eten met hun juf of meester in de klas en daarna gaan ze 30 minuten buitenspelen. Dit buitenspelen gebeurt onder toezicht van Trias zodat de juffen en meesters ook 30 minuten pauze hebben.

Groep 1/2 (onderbouwplein) en groep 5/6 (bovenbouwplein) spelen van 12:00uur  tot 12:30 uur buiten.

Groep 3/4 (onderbouwplein) en groep 7/8 (bovenbouwplein) spelen van 12:30 uur tot 13.00 uur buiten.

De vrije inloop is 's morgens vanaf 8:20 uur. We starten heel graag op tijd! Wilt u hier rekening mee houden?

 

Gym- en zwemtijden

Maandag gym

08.30 - 09.45 uur    groep 3

09.45 - 11.00 uur    groep 4

11.00 - 12.00 uur    groep 8

13.15 - 14.30 uur    groep 5

Zwemmen maandag om de week
09.30 - 10.30 uur    groep 6
10.30 - 11.30 uur    groep 7           

Donderdag gym

08.30 - 09.45 uur   groep 8

09.45 - 10.55 uur   groep 6

10.55 - 12.05 uur   groep 6/7

13.15 - 14.30 uur   groep 7

Gymzaal / Zwembad
'De Wasbeek'
Van Alkemadelaan 12
Telefoon: 0252-215594