Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

Alle ouders zijn verenigd in de Oudervereniging De Overplaats. De Ouderraad (OR) is het bestuur van de vereniging, bestaande uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en overige leden.

Er wordt naar gestreefd elke groep door één ouder in de ouderraad te laten vertegenwoordigen. Aan het begin van het schooljaar houden we de Algemene Ledenvergadering, waar alle ouders welkom zijn. Hierin worden nieuwe OR-leden geïnstalleerd voor de termijn van 3 jaar.

Doel van de oudervereniging
Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders en daardoor de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Wij proberen dit doel te bereiken door:

 • het geven van adviezen aan de medezeggenschapsraad;
 • overleg met het schoolbestuur en het personeel namens de ouders;
 • het samen met school organiseren van relevante (buiten)schoolse activiteiten voor de leerlingen, en
 • het incidenteel verstrekken van financiële bijdragen voor de aanschaf van onderwijsmiddelen en/of -materialen.

Activiteiten
Elk jaar organiseert de ouderraad, samen met de leerkrachten tal van activiteiten. Regelmatig wordt daarbij een beroep op alle ouders gedaan om mee te helpen. Ouders ontvangen hierover bericht via Schoudercom of de klassenouder. De activiteiten die de Ouderraad helpt organiseren zijn o.a:

 • Jaarlijkse feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en Carnaval                
 • Kinderboekenweek en – markt
 • Open Dag
 • Sportdag
 • Schoolreisje
 • Avondvierdaagse
 • Andere activiteiten zoals museumbezoek

De ouderraad bestaat momenteel uit:

Voorzitter: Patty Batenburg
Secretaris: Marjolein Miedema
Penningmeester: Jan Brinkkemper

Overige leden:

Marga van Berkel
Fee Kortekaas
Jennifer Verhulst
Shirley van Warmerdam
Anne van der Vlugt
Marlies Rotteveel
Linda van der Horst
José van der Vlugt
Sophie Edelaar
Maarten Hassing
 

Ouderbijdrage
De ouderraad beheert tevens de ouderbijdrage. Deze wordt gebruikt voor alle leuke en leerzame activiteiten die we het hele jaar door organiseren. De ouderbijdrage bedraagt per schooljaar 2018-2019 (minimaal) € 42,50 per kind en het verzoek is om dit in oktober over te maken. Het is natuurlijk mogelijk om uw bijdrage te verhogen met een extra bijdrage of de schoolactiviteiten te sponsoren via uw bedrijf in de vorm van geld of middelen. Dit mag uiteraard met een naamsvermelding maar kan ook anoniem.

Contact
Aarzel niet de leden op het schoolplein aan te spreken als u hen iets wilt vragen of stuur een mail via Schoudercom. Uw bericht wordt zorgvuldig en desgewenst anoniem behandeld. Verder is de ouderraad altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen meehelpen met activiteiten voor de kinderen waardoor de school nog leuker wordt.

Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met Shirley van Warmerdam of Jan Brinkkemper via Schoudercom.

Oudervereniging De Overplaats
Willibrorduslaan 71
2171 VB  SASSENHEIM
RSIN: 803829966

 

Contact

Suggesties, vragen en tips zijn welkom via: ict.overplaats@sophiascholen.nl (voor externe contacten) en via Schoudercom (voor interne contacten) naar secretaris ouderraad (Marjolein Miedema).