Stel cookie voorkeur in

Buitenschoolse opvang (BSO)

Sinds 1 augustus 2007 zijn scholen verplicht B.S.O. (buitenschoolse opvang) te organiseren. 

De algemeen directeur van de Sophiastichting heeft een tweetal contracten afgesloten. Het betreft een contract met TRIAS Kinderopvang b.v. en Kinderopvangorganisatie Smallsteps. Beiden bieden zowel voor- als naschoolse opvang aan.

De naschoolse opvang door Trias wordt voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar verzorgd in het eigen schoolgebouw. De naschoolse opvang van de oudere kinderen wordt elders in het dorp aangeboden. 

De naschoolse opvang door Smallsteps wordt voor de kinderen van 4-12 jaar in het pand van Sporthal de Wasbeek aangeboden. Actief in beweging is het motto van Smallsteps. De locatie BSO Sprinters maakt hierbij gebruik van een grote groepsruimte en een grote gymzaal. 

Indien u van de buitenschoolse activiteiten gebruik wenst te maken kunt u contact opnemen met één of beide organisaties.

Contact

TRIAS kinderopvang / dagverblijven / BSO
Boschplein 113, 2171 GT Sassenheim
secretariaat@triaskinderopvangbv.nl
www.triaskinderopvang.nl
0252 213876

Smallsteps BSO Sprinters
Van Alkemadelaan 12, 2172 DH Sassenheim
sprinters@smallsteps.info
06- 46 30 76 71
www.kinderopvang-sprinters.nl

Locatiemanager:  Desiree Mense
Mobiel:                  06- 31927697
Email manager:   desiree.mense@smallsteps.nl

Indien de hierboven vermelde aanbieders een wachtlijst hebben kan de school / het bestuur hiervoor niet verantwoordelijk voor worden gesteld. U bent overigens geheel vrij in de keuze van één van deze aanbieders of een andere.