Stel cookie voorkeur in

Aanmelden

Aanmeldprocedure

U bent altijd welkom op De Overplaats. Dagelijks, voor een rondleiding en toelichting op ons onderwijs of tijdens onze jaarlijkse open dag. Bent u enthousiast en wilt u uw kind aanmelden op onze school, maakt u dan gebruik van ons aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u bij de directeur ophalen en inleveren of is aan de rechterzijde van deze pagina te downloaden.

Kennismakingsgesprek

Alle ouders van nieuwe leerlingen worden met hun kind uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek van ongeveer 15 minuten met de interne begeleider en een kleuterleerkracht. Dit gesprek vindt plaats in het jaar waarin uw kind 4 jaar wordt. U wordt uitgebreid geïnformeerd om hem/haar zo goed mogelijk te laten starten op de basisschool. Deze gesprekken vinden plaats in oktober voor de kleuters die instromen van januari t/m mei en in mei voor de kleuters die van juni t/m december instromen. In het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt krijgt u van ons de uitnodiging voor dit gesprek.

Intakegesprek

Na afloop van het kennismakingsgesprek ontvangt u het intakepakket. Twee weken voordat uw kind vier jaar oud wordt, nodigt de toekomstige leerkracht van uw kind u uit voor het intakegesprek. Wilt u het pakket ingevuld meenemen naar het intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal het intakeformulier besproken worden, zullen de data voor de drie oefenochtenden in overleg bepaald worden en krijgt u de nodige praktische informatie. Uw kind is hierbij van harte welkom.

Wanneer start uw kind

Kleuters stromen in tot 1 juni van het actieve schooljaar. Als uw kind tussen 1 juni en einde zomervakantie 4 jaar wordt, start uw kind bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Bij de samenstelling van de kleutergroepen hanteren wij de volgende criteria:

  • de verhouding jongens-meisjes
  • geen broertjes/zusjes bij elkaar (Bij plaatsing van tweelingen vindt vooraf overleg met de ouders plaats)
  • het aantal kleuters met extra zorg

Het besluit in welke groep een kind geplaatst wordt, ligt altijd bij de school.

Een kind wordt leerplichtig op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Ouders kunnen bij de directeur de brochure "Leerplicht" en "Vrijstelling van leerplicht" opvragen. Het betreft een uitgave van Regionaal Bureau Leerplicht.