Stel cookie voorkeur in

Visie

Belangrijke pijlers waarop ons onderwijs rust, zijn kwalitatief goed onderwijs, gedegen overgang naar het voortgezet onderwijs, een goede leerlingenzorg, onderwijs op maat, rekening houden met de uniciteit van kinderen, rust, een positieve insteek, sfeer, consequent zijn in het handelen, communicatie en humor.

Hieruit vloeien de uitgangspunten voor de school voort:

  • Het onderwijs op De Overplaats wordt zo ingericht, dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
  • De kinderen de kans bieden om hun eigen mogelijkheden te ontplooien, door hen het materiaal, de modernste leermiddelen en informatiebronnen aan te bieden op de voor hen juiste momenten.
  • De gelijkwaardigheid van mensen en kinderen, dus respect te laten opbrengen voor de normen en waarden van iedereen ongeacht zijn/haar afkomst.
  • Het creëren van een sfeer van vertrouwen en veiligheid, waardoor kinderen graag naar school gaan en weten dat ook op die manier zijn/haar mogelijkheden worden gestimuleerd.
  • Een goed werkklimaat op school, waarbinnen de leerkrachten met veel enthousiasme en plezier hun werk kunnen verrichten.
  • Een grote mate van betrokkenheid van de ouders voor de ontwikkeling van hun kind(eren) en de sfeer waarin dat gebeurt. Ouderparticipatie staat  hoog in het vaandel op De Overplaats.

Overplaatslied

Refrein

Wij zijn van De Overplaats
dat kun je heel goed horen!
Kijk eens wat een leuke groep,
van achteren naar voren!
De kinderen en leerkrachten staan zij aan zij,
samen met de ouders zijn wij reuze blij!
De vlag die wappert rood en wit en blauw,
in Sassem aan het mooiste schoolgebouw.
 
Al heel veel jaar zijn wij de buur van het gemeentehuis.
En iedereen die komt hier graag en voelt zich altijd thuis.
We rekenen en tekenen en leren zoveel meer.
Maar lachten, samen spelen, ja dat doen we keer op keer!
De Overplaats,
daar is het altijd feest!
 
Refrein