Stel cookie voorkeur in

Schoolontwikkeling

Het onderwijs in Nederland is volop in beweging, dat geldt voor De Overplaats niet anders. In nauwe samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad wordt er gewerkt volgens een meerjarig schoolplan (2015-2018). Dit schoolplan vormt de basis voor onze jaarlijks schoolontwikkelplan. 
Gerealiseerde kwaliteitsverbeteringen
Op personeel vlak:

 • Alle teamleden hebben de opleiding Kanjertraining gevolgd en afgerond.
 • Alle teamleden hebben de opleiding Taakspel afgerond.
 • Het team is verder geschoold in het afnemen van trendanalyses, zodat behaalde resultaten nog beter geanalyseerd en de doelen gerichter kunnen worden gemaakt.
 • Het team heeft zich bekwaamd in het werken met Prowise.
 • Het team heeft een studiedag gevolgd wat betreft  21st century skills (programmeren)
 • Alle leerkrachten hebben zich verder bekwaamd in het werken met levelwerk (voorsprongleerlingen)
 • Daarnaast hebben individuele leerkrachten diverse scholingen gevolgd in het kader van deskundigheidsbevordering.
 • We zijn gestart met het werken met Snappet. Vijf leerkrachten zijn hiervoor geschoold.
 • Alle onderbouwleerkrachten hebben de opleiding 'Met sprongen vooruit' gevolgd.

Wat opbrengsten betreft:

 • De schoolresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde, zowel tijdens als aan het eind van de schoolperiode
 • In het kader van Opbrengst Gericht Werken is een aantal coöperatieve werkvormen school-breed geïmplementeerd.
 • We hebben extra aandacht geschonken aan het vak begrijpend lezen en de resultaten gaan verder vooruit.
 • We werken met elkaar aan het borgen van Kanjertraining, Taakspel en coöperatieve werkvormen. Dat doen we door bij elkaar te gaan kijken en elkaar te voorzien van feedback.

Rond de school:

 • De schoolpleinen zijn beide vernieuwd en zien er prachtig uit. Dit alles is samen met de kinderen, de ouders en sponsoren gerealiseerd.

B.A.S.- school

Het onderwijs vraagt steeds meer om afstemming op de pedagogische en didactische behoefte van kinderen.

Bouwen aan een adaptieve school is een ontwikkelingsproces, waaraan in nauwe samenwerking tussen schoolleiding en leerkrachten – aangestuurd door een zgn. stuurgroep – gewerkt wordt. Daarbij worden we begeleid door het Seminarium van Orthopedagogiek.