Stel cookie voorkeur in

Geschiedenis

De oprichting en naam van de school

R.K. Basisschool De Overplaats is op 1 augustus 1985 ontstaan door de samenvoeging van drie afzonderlijke scholen: de St. Annaschool, de Hummelhoek en 't Teyltje. Vanaf deze datum trad namelijk de Wet op het Basisonderwijs in werking. Deze wet maakte een eind aan het onderscheid tussen kleuterschool en lagere school.

Waarom er destijds gekozen is voor de naam ‘De Overplaats’ kan kort samengevat worden in:

  • Het is een naam met veel symboliek

  • De naam is eenvoudig

  • De naam is zéér plaatsgebonden

Op de plaats waar nu de ingang van het park is, stond vroeger huize 'Rusthoff', bewoond door de familie J.A. Charbon. In 1917, een jaar na het overlijden van de heer Charbon, kocht de gemeente Sassenheim het huis met het bijbehorende park en de overplaats. Dit is een deel van een 'buiten'dat aan de overkant van de weg of van een water ligt.

In 1920 werden de eerste huizen gebouwd in het achterste gedeelte van de overplaats. In 1985 werd de nieuwe basisschool gebouwd aan de Charbonlaan, nu Willibrorduslaan. Deze nieuwbouw werd net niet op. maar direct grenzend aan de overplaats gerealiseerd.

Vandaar dus de naam 'De Overplaats'!